Ogłoszenia Parafialne 29. 03 – 05. 04 2020

KURIA GLIWICKA ROZESŁANA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE.

LITURGIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE JEST ODWOŁANA.

KOŚCIOŁY MOGĄ BYĆ OTWARTE, MOŻNA SIĘ SPOWIADAĆ.

POGRZEBY BĘDĄ TYLKO NA CMENTARZU.

 

D E K R E T

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

  1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

 2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;

9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;

10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;

11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;

12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

            + Jan Kopiec

             Biskup Gliwicki

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 22.03 – 29.03.2020

 

NIEDZIELA 22.03.2020  IV WIELKIEGO POSTU

8.00   Za ++ matkę Gertrudę Recha w pamiątkę urodzin, męża Pawła, dziadków obu stron oraz pokrewieństwo.

10.30 1. Za ++ żonę i matkę Anielę Kożuch w pamiątkę 90 rocznicy urodzin.

 1. Za ++ rodziców Eryka i Rozalię Matyl, Grzegorza, Marię i Wilibalda Kłosek, Lenę Janus oraz pokrewieństwo.

16.00 Za ++ matkę Danutę Gaweł w rocznicę śmierci, ojca Alfonsa Gaweł, dziadków obu stron, wujków Jana Dolibóg i Wilhelma Zok oraz pokrewieństwo Gaweł, Oleksik, Potempa i Golus.

 

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020  

8.00   Za ++ Edwarda Gaweł w pamiątkę urodzin, żonę Marię, pokrewieństwo Gaweł i Piech oraz sąsiadów.

 

WTOREK 24.03.2020 

8.00   Za ++ matkę Rozalię Więcek, ojca Ignacego Więcek, teściów Antoniego i Gertrudę Pająk, swatkę Dorotę Pocentek oraz pokrewieństwo Więcek, Pająk, Czornik i Mańka.

 

ŚRODA 25.03.2020  UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

8.00   Za ++ Annę i Grzegorza Cogiel, Anielę Krzemińską w pamiątkę urodzin, Ewalda i Agnieszkę Ogrodnik oraz pokrewieństwo Cogiel, Ogrodnik i Kaczuga.

 

CZWARTEK 26.03.2020  

8.00

 

PIĄTEK 27.03.2020  

8.00   1. Za ++ Anielę Pogoda, rodziców Leopolda i Agnieszkę Gorol, teściów Martę i Franciszka Pogoda, pokrewieństwo, ks. Alojzego Kubica oraz Ewelinę Mroczek.

 1.   Za ++ dr Ryszarda Wolnego oraz dr Jerzego Baranowskiego.

 

SOBOTA 28.03.2020

8.00   1. Za ++ Agnieszkę Piech w pamiątkę urodzin, męża Henryka, Gertrudę i Pawła Garus, pokrewieństwo  obu stron oraz ks. Alojzego Kubica.

 1.   Za ++ matkę Hildegardę w rocznicę śmierci, ojca Jana, Adolfa, Wincentego, Józefa i Edeltraudę Więcek, siostrę Otylię, Helmuta Kwiecińskiego, teściów, pokrewieństwo oraz ks. Alojzego Kubica.

 

NIEDZIELA 29.03.2020  V WIELKIEGO POSTU

8.00   Za ++ rodziców Alfreda Buchenfeld, Alfonsa i Anielę Klyta, brata Bronisława, dziadków oraz pokrewieństwo Buchenfeld, Badura, Klyta i Mazur.

10.30 Za ++ Ewelinę Mroczek, Grażynę Szcześ, Adolfa Więcek, Damiana Gorol oraz ks. Alojzego Kubica –  ofiarowana od przyjaciół.

16.00 1. Za ++ rodziców Bernarda i Annę Kowalski, Helenę i Alfonsa Opiełka oraz pokrewieństwo Kowalski, Stanchły, Opiełka  i  Zok.

 1. Za ++ męża Edwarda Wrodarczyk, rodziców Magdalenę i Pawła Opiełka, brata Józefa, teściów, dziadków, chrześniaka Bogdana oraz pokrewieństwo.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.03 – 05.04.2020

 

 1. Msze św. w bieżącym tygodniu będą sprawowane wg. intencji zamówionych przez ofiarodawców o godzinie 8.00.

 

 1. Osoby, które zamówiły intencje mszalne w najbliższych tygodniach proszę o kontakt telefoniczny 34/356 – 63 – 26.

 

 1. Bardzo proszę o uregulowanie stypendium mszalnego za Msze św. odprawione w minionych tygodniach 19 marca (czwartek) i 21 marca (sobota).

 

 1. W kościele odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.30 do 17.00 oraz w niedzielę od 11.00 do 16.00.

 

 1. W związku z pandemią koronawirusa zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy w rodzinach, szczególnie o godzinie 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia i o godzinie 20.30 na różańcu.

 

 1. Zachęcam do pobożnego udziału we Mszy św. niedzielnej transmitowanej w telewizji i duchowego przyjęcia Komunii Świętej:

TVP 1 o godzinie 7.00 z krakowskich Łagiewnik i o godzinie 10.55 z Jasnej Góry

TV Republika o godzinie 7.00 z Warszawy

TVP Kultura o godzinie 9.00 z Wrocławia

TV TRWAM o godzinie 9.30 z Jasnej Góry

Polsat Rodzina o godzinie 10.30 z Warszawy

TVP Polonia o godzinie 13.00 Warszawy

TVP 3 o godzinie 20.00 z Jasnej Góry.

 

 1. Ponadto zachęcam do oglądania codziennych transmisji telewizyjnych Mszy św. oraz nabożeństw w zależności od potrzeb duchowych:

TVP 1 o godzinie 7.00 Msza św. z Jasnej Góry

TV TRWAM o godzinie 13.30 Msza św. z Jasnej Góry

TVP 3 o godzinie 20.00 Msza św. z Jasnej Góry

TVP 1 w niedzielę o godzinie 12.00 modlitwa Anioł Pański z Watykanu

TV TRWAM w niedzielę o godzinie 12.00 modlitwa Anioł Pański z Watykanu

TV TRWAM codziennie Apel Jasnogórski o godzinie 21.00 z Jasnej Góry.

 

 1. Odpowiadając na prośby parafian, którzy dopytują o numer konta bankowego, by złożyć ofiarę na potrzeby parafii, podaję numer konta parafialnego, na bieżące utrzymanie kościoła 60 8288 0004 5000 0018 3862 0001.

 

 1. Tygodnik Gość Niedzielny dostępny jest tylko w wersji elektronicznej.

 

 1. Podziękowanie składam za wszystkie modlitwy, ofiary i pomoc.

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 29.03 – 05.04.2020

 

NIEDZIELA 29.03.2020  V WIELKIEGO POSTU

8.00   Za ++ rodziców Alfreda Buchenfeld, Alfonsa i Anielę Klyta, brata Bronisława, dziadków oraz pokrewieństwo Buchenfeld, Badura, Klyta i Mazur.

10.30 Za ++ Ewelinę Mroczek, Grażynę Szcześ, Adolfa Więcek, Damiana Gorol oraz ks. Alojzego Kubica ofiarowana od przyjaciół.

16.00 1. Za ++ rodziców Bernarda i Annę Kowalski, Helenę i Alfonsa Opiełka oraz pokrewieństwo Kowalski, Stanchły, Opiełka  i  Zok.

 1. Za ++ męża Edwarda Wrodarczyk, rodziców Magdalenę i Pawła Opiełka, brata Józefa, teściów, dziadków, chrześniaka Bogdana oraz pokrewieństwo.

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020  

8.00   Za ++ Emilię, Michała i Monikę Kata, Jacka, Marzenę, Gertrudę, Edwarda, Marię, Pawła, Ryszarda, Jadwigę i Weronikę Syguda, szwagra Andrzeja, pokrewieństwo oraz dusze w czyścu cierpiące.

 

WTOREK 31.03.2020 

8.00   1. Za ++ Magdalenę Kowalską w pamiątkę urodzin, męża Szczepana oraz pokrewieństwo KowalKlyta, Bukowski i Smolin.

 1. Za ++ Józefa, Agnieszkę, Jana i Marzenę Kalinowski, Alfreda Gołombek, Stanisława Popławskiego, ks. Joachima Dziacko oraz ks. Alojzego Kubica.

 

ŚRODA 01.04.2020  

8.00  Za + ojca Rudolfa Wojsyk w 1 rocznicę śmierci.

 

CZWARTEK 02.04.2020  

8.00 Za + Emanuela Krawczyk – ofiarowana od sąsiadów.

 

PIĄTEK 03.04.2020  

8.00   W intencji żyjących i zmarłych z Róż Różańowych oraz czcicieli Serca Jezusowego.

 

SOBOTA 04.04.2020

8.00   1. Za ++ Alfonsa Badura w pamiątkę urodzin, żonę Annę, Annę Brdąkała w pamiątkę urodzin , męża Jana oraz pokrewieństwo Badura, Brdąkała i Cyl.

 1. Za ++ rodziców Annę i Pawła Mrowiec, córki Hildegardę z mężem i Edytę z synem, wnuka Damiana, rodziców Agnieszkę i Edwarda Lipiński oraz ks. Alojzego Kubica.

Chrzest Igor Janus i Bruno Recha.

 

NIEDZIELA 05.04.2020  NIEDZIELA PALMOWA

8.00   Za ++ rodziców Helenę, Ryszarda i Annę Mazur, syna Leona w pamiątkę urodzin, córki Anielę i Gertrudę, wnuka Bronisława, zięciów Alfonsa i Jana, Annę i Leokadię, Joachima Musik oraz   pokrewieństwo.

10.30 Za ++ rodziców Klarę i Jerzego Klabis w pamiątkę urodzin oraz dusze w czyścu cierpiące.

16.00 Za ++ Martę i Eryka Lorenczyk, Joannę i Konrada Osadnik, ich rodziców, rodzeństwo, szwagrów,bratowe, pokrewieństwo Lorenczyk, Osadnik, Bremer, Rzepka i Ordon oraz sąsiadów.