Historia


Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy

Osadnictwo w Babienicy sięga późnego średniowiecza. Z pól, które należą do miejscowości Babienica bierze początek rzeka Liswarta. Nazwa Babienica pochodzi od „baby”, która jako jedyna przetrwała we wsi zarazę. Teren parafii jest rolniczy. Parafia jest jednolita pod względem wyznaniowym.

Kościół

Babienica należała do parafii w Lubszy Śląskiej. Od 1960 roku przy kaplicy przy kaplicy św. Stanisława Biskupa zaczął pracować emerytowany proboszcz z Lubszy Śląskiej – ks. Michał Brzoza. 15.11.1971 rozbudowano kaplicę. W okresie letnim msze święte niedzielne odprawiano pod gołym niebem. W 1974 utworzono rektorat. Parafię erygowano dekretem biskupa katowickiego z dn. 16 maja 1980. W roku erygowania parafia otrzymała zezwolenia na rozbudowę kapliczki z prawem zmiany jej lokalizacji. W 1980 roku uzyskano zezwolenie na budowę kościoła. 25 lutego 1982 zatwierdzono projekt budowy kościoła, plebani i sal katechetycznych autorstwa inż. arch. Krystiana Laska. Został on wzniesiony w latach 1982-1984. Budowę ostatecznie zakończono przed świętami wielkanocnymi w 1986 roku. Kościół wraz z zapleczem katechetyczno – mieszkalnym poświęcono 9 grudnia 1984. Do parafii należą następujące miejscowości: Babienica, Psary Śląskie i Mzyki. Trzy dzwony zostały ufundowane przez rodziny: Dziub, Trela, Szreter, Szamborski. 11 kwietnia 1986 bp katowicki Damian Zimoń poświęcił cmentarz. Parafię 27 sierpnia 1996 nawiedził obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.